ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

Дод.№5 до ріш.512-VІІ від 17.11.2020

 

                         
               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
               
 
                         
               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                  112 000,0              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                4 800,0 4 800,0              
                                 
                200,0 0,0              
                200,0 0,0              
                                 
               
 

 

                         
               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                  112 000,0              
                                 
                                 
                                 
                                 
                  4 800,0              
                  4 800,0              
                                 
                  0,0              
                                 
                                 
               
 

 

                                                                                                               
               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                  0,0              
                  112 000,0              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                00,0 4 800,0              
                  4 800,0              
                                 
                200,0 0,0              
                200,0 0,0              
                  116 800,0              
               
 
                         
               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                  4 800,0              
                4 800,0 4 800,0              
                                 
                200,0 0,0              
                  0,0              
                117 000,0 116 800,0              
               
 

 

                         
               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                  0,0              
                  0,0              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                  4 800,0              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
               
 

 

                                                                                                                                                         
             
               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                  112 000,0              
                                 
                  112 000,0              
                                 
                                 
     
                               Додаток № 5 до рішення сесії сільської ради №393-УІІ від 24.12.19р "Про сільський бюджет Новогусарівської сільської ради на 2020" в редакції рішення №512-УІІ від 17.11.2020р                                                                                                                                                         
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році              
      Код бюджету-20301517000           /грн.              
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджеті Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд спеціальний фонд                 усього у тому числі бюджет розвитку              
0100000     Новогусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області                          
  3000   Соціальний захист та соціальне забеспечення     44 449,0 44 449,0                  
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Програма зайнятості населеня сіл Байрак,Нова Гусарівка,Щурівка на 2019рік №388-VIІ від 24.12.2019 р 37 499,0 37 499,0                  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення Програма соціального захисту населення Новогусарівської сільської ради на 2019 рік №390-VIІ від 24.12.2019 р 7 000,0 7 000,0                  
  4000   Культура і мистецтво     356 281,0 356 281,0 0,0 0,0              
114060 4060 0828 Забеспечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів Програма  соціально-економічного розвитку сільської ради на 2020 рік №387-VIІ від 24.12.2019 р 356 281,0 356 281,0 0,0 0,0              
  6000   Житлово-комунальне господарство     422 000,0 310 000,0 112 000,0 112 000,0              
                                 
116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів Програма  соціально-економічного розвитку сільської ради на 2020 рік №387-VIІ від 24.12.2019 р 422 000,0 310 000,0 112 000,0 112 000,0              
117130 7130 0421 Здійснення заходів з землеустоію Програма здійсненя заходів з землеустрою Новогусарівської сільської ради на 2020р   8 000,0 8 000,0                  
  7400   Транспорт та транспортна інфраструктура,дорожнє господарство     715 000,0 715 000,0                  
117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма соціально-економічного розвитку сільської ради  на 2020 рік №387-VIІ від 24.12.2019 р 115 000,0 115 000,0                  
117463 7463   Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів районного бюджету Програма соціально-економічного розвитку сільської ради  на 2020 рік   600 000,0 600 000,0                  
  7600   Інші програми та заходи,повязані з економічною діяльностю     6 000,0 1 200,0 4 800,0 4 800,0              
117650 7650   Проведення експертно-грошової оцінки змельної ділянки чи права на неї     6 000,0   4 800,0 4 800,0              
117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Програма Новогусарівської сільської ради-Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області №391-VIІ від 24.12.2019 р 1 200,0 1 200,0                  
  8300   Охорона навколишнього природного середовища     200,0   200,0 0,0              
118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Програма природоохороних заходів на 2020р №392-VIІ від 24.12.2019 р 200,0   200,0 0,0              
Разом           1 551 930,0 1 434 930,0 117 000,0 116 800,0              
                                          секретар ради                                             Антоніна ШЕЛЕХАНЬ              
 
                         
                                 
                4 800,0 4 800,0              
                4 800,0 4 800,0              
                                 
                200,0 0,0              
                200,0 0,0              
                  116 800,0