ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

Дод.№3 до ріш.512-VІІ від 17.11.2020

 

                        Додаток №3
                        до рішення Новогусарівської с/ради ради "Про  сільський бюджет на
                        2020рік в редакції рішення№512-УІІ від 17.11.20р
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2020 рік
                                 
20301517000                          
(код бюджету)                          
                                (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Новогусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області 2 725 277,00 2 725 277,00 978 237,00 118 641,00 0,00 119 220,00 116 800,00 2 420,00 0,00 0,00 116 800,00 2 844 497,00
0110000      Новогусарівська сільська рада 2 725 277,00 2 725 277,00 978 237,00 118 641,00 0,00 119 220,00 1 116 800,00 2 420,00 0,00 0,00 116 800,00 2 844 497,00
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 079 251,00 1 079 251,00 793 290,00 45 665,00 0,00 2 220,00 0,00 2 220,00 0,00 0,00 0,00 1 081 471,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1 079 251,00 1 079 251,00 793 290,00 45 665,00 0,00 2 220,00 0,00 2 220,00 0,00 0,00 0,00 1 081 471,00
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 44 449,00 44 449,00 30 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 449,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 37 449,00 37 449,00 30 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 449,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 356 281,00 356 281,00 154 136,00 37 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 281,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 356 281,00 356 281,00 154 136,00 37 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 281,00
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 310 000,00 310 000,00 0,00 35 000,00 0,00 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 112 000,00 422 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 310 000,00 310 000,00 0,00 35 000,00 0,00 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 112 000,00 422 000,00
  7000   ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 724 200,00 724 200,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 729 000,00
0117130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00
0117463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
0117650 7650 0490 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
  8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
                                 
                                 
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
  9000   МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 211 096,00 211 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 096,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 211 096,00 211 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 096,00
X X X УСЬОГО 2 725 277,00 2 725 277,00 978 237,00 118 641,00 0,00 119 220,00 116 800,00 2 420,00 0,00 0,00 116 800,00 2 844 497,00
                                 
    секретар сільської ради                           Антоніна ШЕЛЕХАНЬ