ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

Дод.№1 до ріш.512-VІІ від 17.11.2020

 

      Додаток №1  
      до рішення Новогусарівської с/ради ради  
      "Про  сільський бюджет  на 2020 рік"  
      в редакції рішенння №512-УІІ від17.11.20
ДОХОДИ  
місцевого бюджету на 2020 рік  
               
20301517000            
(код бюджету)            
            (грн.)  
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд  
усього у тому числі
бюджет
розвитку
 
1 2 3 4 5 6  
10000000 Податкові надходження   1 582 080,00 1 581 880,00 200,00 0,00  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 900,00 900,00 0,00 0,00  
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 900,00 900,00 0,00 0,00  
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 900,00 900,00 0,00 0,00  
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   18 700,00 18 700,00 0,00 0,00  
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 18 700,00 18 700,00 0,00 0,00  
18000000 Місцеві податки 1 562 280,00 1 562 280,00 0,00 0,00  
18010000 Податок на майно 514 730,00 514 730,00 0,00 0,00  
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00  
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 830,00 830,00 0,00 0,00  
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00  
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 172 000,00 172 000,00 0,00 0,00  
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00  
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 242 000,00 242 000,00 0,00 0,00  
18050000 Єдиний податок   1 047 550,00 1 047 550,00 0,00 0,00  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  98 850,00 98 850,00 0,00 0,00  
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  320 000,00 320 000,00 0,00 0,00  
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 628 700,00 628 700,00 0,00 0,00  
19000000 Інші податки та збори  200,00 0,00 200,00 0,00  
19010000 Екологічний податок  200,00 0,00 200,00 0,00  
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 150,00 0,00 150,00 0,00  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  50,00 0,00 50,00 0,00  
20000000 Неподаткові надходження   5 155,00 2 935,00 2 220,00 0,00  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2 935,00 2 935,00 0,00 0,00  
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 700,00 700,00 0,00 0,00  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 700,00 700,00 0,00 0,00  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   2 220,00 2 220,00 0,00 0,00  
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  2 220,00 2 220,00 0,00 0,00  
22090000 Державне мито   15,00 15,00 0,00 0,00  
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   15,00 15,00 0,00 0,00  
25000000 Власні надходження бюджетних установ   2 220,00 0,00 2 220,00 0,00  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  2 220,00 0,00 2 220,00 0,00  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 2 220,00 0,00 2 220,00 0,00  
30000000 Доходи від операцій з капіталом   4 800,00 0,00 4 800,00 0,00  
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  4 800,00 0,00 4 800,00 0,00  
               
               
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд  
усього у тому числі
бюджет
розвитку
 
1 2 3 4 5 6  
33010000 Кошти від продажу землі   4 800,00 0,00 4 800,00 0,00  
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00  
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
1 592 035,00 1 584 815,00 7 220,00 0,00  
40000000 Офіційні трансферти   988 026,00 876 026,00 112 000,00 0,00  
41000000 Від органів державного управління   988 026,00 876 026,00 112 000,00 0,00  
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 988 026,00 876 026,00 112 000,00 0,00  
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 988 026,00 876 026,00 112 000,00 0,00  
Х Разом доходів 2 580 061,00 2 460 841,00 119 220,00 0,00  
               
  секретар сільської ради                                   підпис   А.В.Шелехань