ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

Протокол №05 засідання виконавчого комітету від 29.05.2020 р

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ  РАЙОН

НОВОГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ПРОТОКОЛ №5

засідання виконавчого комітету

від 29 травня 2020 року

 

Головуючий на засіданні – Кононов В.Г., сільський голова

 

Присутні :

1.     Окомельченко Світлана Олександрівна

     2.  Савченко Людмила Михайлівна

3.  Окомельченко Тетяна Миколаївна

4.  Шелехань Антоніна Василівна

 

Запрошені керівники бюджетних установ

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про організацію відпочинку  та дозвілля дітей  під час літніх канікул, 2020 року.

2. Про затвердження   території обслуговування за загальноосвітнім закладом на 2020-2021рр.

3. Про організацію  роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх, станом на 01.06.2020 року.

4. Про  святкування  Дня захисту дітей в 2020 році.                         

 

Порядок денний  затверджено.

Голосували: «за» - 5, «проти» - немає, «утримались» - немає

 

СЛУХАЛИ:  члена виконкому Савченко Л.М. про організацію відпочинку  та дозвілля дітей  під час літніх канікул в 2020 році, яка сказала, на даний час знову продовжили карантин по короновірусу. Вже не планується літній табір на території гімназії в цьому році. Будемо сподіватися, може хоч посередині літа запрацюють дитячі табори.

СЛУХАЛИ: сільського голову Кононова В.Г., який сказав   карантин продовжили, ми всі повинні розуміти важність цього питання, це питання не тільки нашої громади, а важність всього світу.  Сподіваємось, що наші діти хоч не попадуть до літніх таборів, так хоч відпочинуть влітку вдома, на свіжому повітрі. 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про організацію відпочинку  та дозвілля дітей  під час літніх канікул в 2020 році» прийняти. Рішення №17 від 29.05.2020 року додається

ГОЛОСУВАЛИ: “за”- 5 чол., “проти” – немає, “утримались”- немає.

СЛУХАЛИ:   члена виконкому Савченко Л.М. про  затвердження   території обслуговування за загальноосвітнім закладом на 2020-2021рр., яка запропонувала  затвердити територію обслуговування за Новогусарівською гімназією – це населенні пункти сільської ради,  а саме: с.Нова Гусарівка, с.Байрак та с.Щурівка,  діти, які зареєстровані на території Новогусарівської сільської ради повинні  ходити до Новогусарівської гімназії.

СЛУХАЛИ: сільського голову Кононова В.Г., у кого будуть інші пропозиції.  Пропозиції не надійшли.

ВИРІШИЛИ: рішення «Про затвердження   території обслуговування за загальноосвітнім закладом на 2020-2021рр.» прийняти. Рішення №18 від 29.05.2020 року додається.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 чол., «проти» -  немає, «утримались» -  немає

СЛУХАЛИ: сільського голову, голову координаційної ради  Кононова В.Г. про організацію  роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх, станом на 01.06.2020 року, який сказав з метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі  пияцтву, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності, забезпечити виявлення та взяття на облік дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення, постійно залишають місця постійного проживання, зазнали жорстокого поводження або стали жертвами злочинної діяльності дорослих . Забезпечувати проведення спільних профілактичних рейдів ("Діти вулиці", "Урок",  "Канікули" та інші) з метою запобігання безпритульності, бездоглядності, профілактики правопорушень та злочинності.Вжити заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості учнівської молоді в позаурочний час шляхом створення умов для здобуття позашкільної освіти, розвитку мережі гуртків, спортивних секцій. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надавати їм адресну допомогу.

ВИРІШИЛИ: рішення «Про організацію  роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх, станом на 01.06.2020 року» прийняти. Рішення №19 від 29.05.2020 року додається.

ГОЛОСУВАЛИ: ”за” - 5 чол., “проти”- немає, “утримались”- немає

 

СЛУХАЛИ: сільського голову Кононова В.Г.   про  святкування Дня захисту дітей в 2020 році, який сказав на даний час продовжили карантин, тому ми всі розуміємо свято на даний час проводити заборонено святкувати.

ВИРІШИЛИ: рішення «Про святкування Дня захисту дітей в 2020 році» прийняти. Рішення №20 від 29.05.2020 року додається.

ГОЛОСУВАЛИ: “за”- 5 чол, “проти”- немає, “утримались” - немає.

 

СЛУХАЛИ:  сільського голову Кононова В.Г., який сказав ,  надійшла заява від Дворічанської Людмили Євгенііївни про надання  дозволу для підключення та проведення водопроводу від центральної системи водопостачання до домогосподарства.  Всі роботи проводяться за власний рахунок з узгодженням з  працівником Харківської філії ПАТ «Укртелеком».

 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про надання дозволу для підключення та проведення водопроводу від центральної системи водопостачання до домогосподарства 

гр.Дворічанській Людмилі Євгеніївні» прийняти. Рішення №21 від 29.05.2020 року додається.

ГОЛОСУВАЛИ: “за”- 5 чол, “проти”- немає, “утримались” - немає.

Головуючий оголосив, що питання, винесенні на розгляд засідання виконавчого комітету, вичерпані.  

 

Пропозицій, зауважень і запитань по порядку ведення засідання виконавчого комітету не надійшло.

 

Робота засідання виконавчого комітету закрита.

 

Сільський голова                                                                  Вячеслав КОНОНОВ