ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

Про внесення змін до рішення сільської ради №393-УІІ від 24.12.2019» Про сільський бюджет Новогусарівської сільської ради на 2020р» від 17.11.2020

 

 

НОВОГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА    РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  позачергова ХLvІіІ  сесія VІІ  скликання

 

                                                                                                                                                                                             

Р І Ш Е Н Н Я

 

від17 листопада 2020 року                                                                                   512-VII                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         

 Про внесення змін до рішення  сільської ради №393-УІІ від 24.12.2019» Про сільський бюджет Новогусарівської сільської ради на 2020р»

   

 

(20301517000)                                                                                                                                                                                                                                                         

Відповідно до вимог статті77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 46,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Новогусарівська сільська рада вирішила:

                                                    ВИРІШИЛА:

1.         Визначити на 2020  рік:

доходи сільського бюджету у сумі 2580061 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету -2460841 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 119220 гривень в т.ч.бюджет розвитку 116800грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 2844497гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету- 2725277гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету -119220гривень, в т.ч. бюджет розвитку-116800грн згідно з додатком 3 до цього рішення;

дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 264436 грн згідно з додатком2 до цього рішеня

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 34570 гривень, що становить 1,85% видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2.Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення. Надати право Новогусарівській/сільській раді проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради, за умови погодження з постійною планово-бюджетною комісією сільської ради, з наступним внесенням змін до рішення про сільський  бюджет.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі  1551930  гривні згідно з додатком 5 до цьогорішення.

                                                                                                                                         5.Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради  «Про районний бюджет на 2020 рік»; рішенням L сесії районної ради УІІ скликання від 28.02.2020 року №898-УІІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019р « Про районий бюджет на 2020р»

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691,  Бюджетного кодексу України

2) у частині фінансування є надходження, визначені  статтею 71 та ст..72  Бюджетного кодексу України.

8.  Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити Новогусарівській сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною планово-бюджетної комісією сільської ради відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10 Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Новогусарівській  сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом протягом двох тижнів з дня набрання чинності цього рішення.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показникахдля головного розпорядника коштів сільського бюджету на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком7  до цього рішення.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Надати право сільській раді протягом 2020 року здійснювати  видатки на фінансування  клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів  сільського бюджету.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Новогусарівській сільській раді, в особі  сільського голови,  коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), за умови погодження з постійною планово-бюджетної комісією сільської ради, з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

16. Надати право постійній планово-бюджетній комісії сільської ради  в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Новогусарівській сільській раді надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету до фінансового управління РДА та органам Державної казначейської служби України.

17.Дозволити закупівлю  марок, конвертів за готівку.

18 Надати право сільському  голові  Новогусарівської сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти з районною радою з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

19Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому апарату Новогусарівської сільської ради.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  планово-бюджетну комісію (голова комісії-Алекін В.П.)

 

 

 Сільський голова                                                                                           Вячеслав КОНОНОВ