ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

ПРОТОКОЛ СПІЛЬНИХ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ: планово-бюджетної, з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та житлово - комунального господарства від 09 липня 2018 року

ПРОТОКОЛ СПІЛЬНИХ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ:

планово-бюджетної, з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та житлово - комунального господарства

від 09 липня 2018 року          

На засіданні присутні:

Члени  постійної планово-бюджетної комісії  сільської ради:          

Всього членів комісії - 3 чоловік

Присутні на засіданні - 2 чоловік :  

Кушнір Семен Семенович, Борисенко Леонід Іванович

Члени  постійної  комісії з питань з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та житлово - комунального господарства:

Всього членів комісії3 чоловік

Присутні на засіданні3  чоловік 

Бондаренко Ольга Олександрівна,  Дранник Анатолій Володимирович,                          Плошенко Михайло Іванович                          

 В роботі засідання комісій взяли участь: сільський голова Кононов В.Г., головний бухгалтер Дранник О.А.

Головуючим на засіданні  обрано Кононова В.Г. – сільського голову

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.     Про  виконання бюджету сільської ради за ІІ квартал 2018 року.

2.     Про стан  надходження податків до сільського бюджету за І півріччя 2018 року.

3.     Про підготовку закладів бюджетної сфери до роботи в зимових умовах.

4.     Про роботу виконкому сільської ради з пільговими категоріями населення Новогусарівської сільської ради.

5.     Про  виконання  Закону  України  « Про  забезпечення  санітарного  та  епідеміологічного  благополуччя  населення  села». 

6.     Про направлення  на навчання Новогусарівського сільського голову Кононова В.Г.

7.     Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства  в межах  населеного пункту с.Нова Гусарівка Балаклійського району Харківської області , площею до 2,0000 га для передачі  у власність Лонському Станіславу Йосиповичу

 

Хто за пропонованийпорядок денний прошу голосувати.

Голосували «за» - 5, «проти» - немає, «утрим.» - немає. Порядок  денний затверджено.

 

 

СЛУХАЛИ:члена постійної планово-бюджетної комісії Кушніра С.С. про  виконання бюджету сільської ради за ІІ квартал 2018 року., який сказав доходна частина бюджету, виконана на 175%, план  перевиконаний  на 221963 грн., при плані надходжень 296207 грн., надійшло 518170 грн. Орендна плата за землю з фізичних осіб виконана:   при плані 91509 грн., надійшло 99947 грн., з юридичних осіб  при плані 116000 грн., надійшло 137657 грн.   Податок на землю з фізичних осіб  виконаний на 13264 грн., плана немає  на червень,  з юридичних осіб – при плані – 3350 грн., надійшло 4103 грн.; податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки виконаний  при плані – 170 грн., надійшло 1566 грн. По  єдиному сільськогосподарському податку  при плані 55000 грн., отримали 209729 грн.,  єдиний податок з фізичних осіб при плані 21600 грн.,  надійшло 39980 грн., план перевиконаний на 185%

ВИСТУПИЛИ:  член постійної планово-бюджетної комісії Борисенко Л.І., який запропонував винести на розгляд  сесії VІІ скликання Новогусарівської сільської ради   питання «Про  виконання бюджету сільської ради за ІІ квартал 2018 року».

Запитань, зауважень  не надійшло.

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії сільської ради питання  «Про  виконання бюджету сільської ради за ІІ квартал 2018 року» запропонувавши проект рішення згідно з додатком 1.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5, «проти» - немає , «утрим.» - немає

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера сільської ради  Дранник О.А. про   стан  надходження податків до сільського бюджету за І півріччя 2018 року, яка сказала до сільського бюджету  сільської ради  за перше півріччя за земельний податок з фізичних осіб надійшло 13264 грн., орендної плати -  з фізичних осіб – 99947 грн., від юридичних осіб – 137657 грн.,  по  єдиному сільськогосподарському податку  отримали 209729 грн.,  єдиному податку з фізичних осіб надійшло 39980 грн.

ВИСТУПИЛИ:  член постійної планово-бюджетної комісії Борисенко Л.І. який запропонував винести на розгляд  сесії VІІ скликання Новогусарівської сільської ради   питання «Про стан  надходження податків до сільського бюджету за І півріччя 2018 року».

Запитань, зауважень  не надійшло.

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії сільської ради питання  «Про стан  надходження податків до сільського бюджету за І півріччя 2018 року» запропонувавши проект рішення згідно з додатком 2.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5, «проти» - немає , «утрим.» - немає

СЛУХАЛИ: члена постійної планово-бюджетної комісії Кушнір С.С про підготовку закладів бюджетної  сфери до роботи в зимових умовах, який сказав  в ФАП с.Нова Гусарівка  були  завезені  пелети на слідуючий опалювальний  сезон,  по СБК – завезено вугілля, по Новогусарівському НВК   опалення буде провірене в вересні місяці, по сільській раді все залишається, як і в тому році.

ВИСТУПИЛИ:  член постійної планово-бюджетної комісії Борисенко Л.І.. , який запропонував винести на розгляд  сесії VІІ скликання Новогусарівської сільської ради   питання «Про підготовку закладів бюджетної  сфери до роботи в зимових умовах».

Запитань, зауважень  не надійшло.

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії сільської ради питання  «Про підготовку закладів бюджетної  сфери до роботи в зимових умовах» запропонувавши проект рішення згідно з додатком 3.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5, «проти» - немає , «утрим.» - немає

СЛУХАЛИ: голову постійної  комісії з питань з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та житлово - комунального господарства Бондаренко О.О. про роботу виконкому сільської ради з пільговими категоріями населення Новогусарівської сільської ради, яка  сказала  виконком сільської ради надає мешканцям сільської ради безкоштовно різні адміністративні послуги, як всім, так і пільговим категоріям населення. Крім, всіх наданих послуг, на даний час відповідальною особою сільської ради  видаються талони на пільговий проїзд. В середу пільговий проїзд зняли і громадянам трьох категорій видаються 8 талонів на 4 поїздки до м.Балаклія та назад, це пенсіонери за віком, діти-війни та ветерани праці. Ми постійно повинні вживати невідкладні заходи щодо поліпшення організації  роботи з пільговими категоріями населення.

ВИСТУПИЛИ:  член постійної планово-бюджетної комісії Кушнір С.С. , який запропонував винести на розгляд  сесії VІІ скликання Новогусарівської сільської ради   питання «Про роботу виконкому сільської ради з пільговими категоріями населення Новогусарівської сільської ради».

Запитань, зауважень  не надійшло.

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії сільської ради питання  «Про роботу виконкому сільської ради з пільговими категоріями населення Новогусарівської сільської ради» запропонувавши проект рішення згідно з додатком 4.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5, «проти» - немає , «утрим.» - немає

СЛУХАЛИ: голову постійної  комісії з питань з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та житлово - комунального господарства

Бондаренко О.О.,  забезпечення санітарного  та епідемічного  благополуччя  населення  -  це  стан здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини, при якому показники захворюваності перебувають на усталеному рівні для даної території,  умови проживання сприятливі для населення, а параметри факторів   середовища життєдіяльності знаходяться в межах, визначених санітарними нормами, середовище життєдіяльності    людини   це  сукупність   об'єктів,   явищ   і   факторів навколишнього  середовища,  що безпосередньо оточують людину і визначають  умови  її  проживання, харчування, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо. Кожна людина повинна  дотримуватись санітарно-гігієнічних  та епідеміологічних правил та норм.

ВИСТУПИЛИ:  член постійної планово-бюджетної комісії Кушнір С.С. , який запропонував винести на розгляд  сесії VІІ скликання Новогусарівської сільської ради   питання «Про  виконання  Закону  України  « Про  забезпечення  санітарного  та  епідеміологічного  благополуччя  населення  села». 

 Запитань, зауважень  не надійшло.

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії сільської ради питання  «Про  виконання  Закону  України  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідеміологічного  благополуччя  населення  села» запропонувавши проект рішення згідно з додатком 5.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5, «проти» - немає , «утрим.» - немає

СЛУХАЛИ: члена член постійної планово-бюджетної комісії Кушнір С.С.про направлення  на навчання Новогусарівського сільського голову Кононова В.Г., в інститут державного управління НАДУ при Президентові України, на заочну форму навчання, за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» задержзамовленням.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИСТУПИЛИ:  член постійної планово-бюджетної комісії Борисенко Л.І. , який запропонував винести на розгляд  сесії VІІ скликання Новогусарівської сільської ради   питання «Про направлення  на навчання Новогусарівського сільського голову Кононова В.Г.».

Запитань, зауважень  не надійшло.

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії сільської ради питання  «Про направлення  на навчання Новогусарівського сільського голову Кононова В.Г.» запропонувавши проект рішення згідно з додатком 6.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5, «проти» - немає , «утрим.» - немає

СЛУХАЛИ: голову постійної  комісії з питань з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та житлово - комунального господарства

Бондаренко О.О. про заяву гр..-------- про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства  в межах  населеного пункту с.Нова Гусарівка Балаклійського району Харківської області , площею до 2,0000 га для передачі  у власність.

ВИСТУПИЛИ:  член постійної планово-бюджетної комісії Кушнір С.С. , який запропонував винести на розгляд сесії VІІ скликання Новогусарівської сільської ради   питання «Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства  в межах  населеного пункту с.Нова Гусарівка Балаклійського району Харківської області , площею до 2,0000 га для передачі  у власність ------------».

Запитань, зауважень  не надійшло.

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії сільської ради питання  «Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства  в межах  населеного пункту с.Нова Гусарівка Балаклійського району Харківської області , площею до 2,0000 га для передачі  у власність ----------------» запропонувавши  проект  рішення згідно з додатком 7.

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5, «проти» - немає , «утрим.» - немає

 

 

Голова  постійної комісії з питань

агропромислового комплексу, земельних відносин

та житлово-комунального господарства                                   О.О.Бондаренко

 

Член постійної

планово-бюджетної комісії                                                        С.С.Кушнір