ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

дод.4 до проекту

 

                               Додаток № 4 до проекту рішення сесії сільської ради "Про сільський бюджет Новогусарівської сільської ради на 2020"                                                                                                                                            
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
      Код бюджету-20301517000           /грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджеті Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд спеціальний фонд                 усього у тому числі бюджет розвитку
0100000     Новогусарівська сільська рада Балаклійського району Харківської області            
  3000   Соціальний захист та соціальне забеспечення     52 969,0 52 969,0    
0113210 3210 1050 Організація та проведення громавдських робіт Програма зайнятості населеня сіл Байрак,Нова Гусарівка,Щурівка на 2019рік №388-VIІ від 24.12.2019 р 42 469,0 42 469,0    
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення Програма соціального захисту населення Новогусарівської сільської ради на 2019 рік №390-VIІ від 24.12.2019 р 10 500,0 10 500,0    
  4000   Культура і мистецтво     326 026,0 326 026,0 0,0 0,0
114060 4060 0828 Забеспечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів Програма  соціально-економічного розвитку сільської ради на 2019 рік №387-VIІ від 24.12.2019 р 326 026,0 326 026,0 0,0 0,0
  6000   Житлово-комунальне господарство     160 000,0 160 000,0    
                   
116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів Програма  соціально-економічного розвитку сільської ради на 2019 рік №387-VIІ від 24.12.2019 р 160 000,0 160 000,0    
  7400   Транспорт та транспортна інфраструктура,дорожнє господарство     115 000,0 115 000,0    
117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма соціально-економічного розвитку сільської ради  на 2019 рік №387-VIІ від 24.12.2019 р 115 000,0 115 000,0    
  7600   Інші програми та заходи,повязані з економічною діяльностю     1 200,0 1 200,0 0,0 0,0
117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Програма Новогусарівської сільської ради-Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області №391-VIІ від 24.12.2019 р 1 200,0 1 200,0    
  8300   Охорона навколишнього природного середовища     200,0   200,0 0,0
118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Програма природоохороних заходів на 2019р №392-VIІ від 24.12.2019 р 200,0   200,0 0,0
            655 395,0 655 195,0 200,0 0,0
                   
секретар ради                                     А.В.Шелехань