ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

проект Дод.2 від 20.12.2017

 

  проект
                        Додаток № 2 до рішення Новогусарівської сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2018 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету  на 2018 рік
 
                              (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
  01   Новогусарівська сільська рада                           
                                 
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад   685 118,0 685 118,0 468 291,0 55 537,0   1 800,0 1 800,0         686 918,0  
  3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 22 710,0 22 710,0 18 615,0                 22 710,0  
  3242 1090 Інші заклади та заходи 6 000,0 6 000,0                   6 000,0  
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів та інших клубних закладів 191 610,0 191 610,0 125 084,0 27 250,0               191 610,0  
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 68 210,0 68 210,0   19 210,0               68 210,0  
  7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 50 000,0 50 000,0                   50 000,0  
7680 0490 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування 1 200,0 1 200,0                   1 200,0  
  9770 0180 Інша субвенція 225 090,0 225 090,0                   225 090,0  
       РАЗОМ 1 249 938,0 1 249 938,0 468 291,0 101 997,0   1 800,0 1 800,0         1 251 738,0  
      Нерозподілений фонд 129 868,0         50,0           129 918,0  
      Всього  1 379 806,0 1 249 938,0 468 291,0 101 997,0   1 850,0 1 800,0         1 381 656,0  
                                 
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.  
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).  
  Секретар сільської ради                                              А.В. Шелехань