ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

Проект сільського бюджету на 2018 рік

проект

_Новогусарівська сільська _рада

(назва ради)

    сесія YIІ скликання

 

Рішення

«»_                                  2017__року                                                        -УІІ 

                                                      

                                   Про сільський бюджет на 2018 рік.

 

                                      Новогусарівська сільська рада  вирішила

 

   1. Визначити на 2018_ рік:                                                                                                  -  доходи сільського бюджету у сумі _1381,656_ тис. грн., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  1379,806_тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1,850_тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільськогого бюджету у сумі 1381,656 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 1379,806 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1,850 тис. гривень

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік в сумі 1381,656 тис.грн  у тому числі по загальному фонду 1379,806 тис. грн. та спеціальному 1,850 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі 24,070 тис. гривень.

       4..Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду місцевого_ бюджету на 201/ рік за їх економічною  структурою: …

              -оплата праці працівників бюджетних установ (2110)

              -нарахування на заробітну плату (2120)

              -оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270)

              -трансферти  місцевим бюджетам (2620)

               -трансферти населенню (2730)       

6. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  163,325 тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.( дод.№_5_)

10. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2018__ рік:

до доходів належать надходження, визначені _69__ Бюджетного кодексу України

11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2018__ рік у частині доходів є надходження, визначені 69.1  Бюджетного кодексу України.

12.Дозволити постійній бюджетній комісії в процесі виконання бюджету за висновком головного бухгалтера та обгрунтованим поданням розпорядників коштів,здійснювати перерозподіл коштів в межах затверджених коштів бюджету за економічною та функціональною класифікацією з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

13.Дозволити придбання канцтоварів,господарчіх товарів,оплату послуг та інших видатків та послуг зв язку за готівку

14 .Доручити сільському голові укладати та підписувати договори з районною радою про надання субвенції і вносити зміни до договорів з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради . 

. 15.Оприлюднити дане рішення на сайті та стендах  Новогусарівської сільської ради впродовж 10 днів з моменту його прийняття.                                                          

.  Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.                                                     

 

      Сільський   голова                                        В.Г.Кононов