ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

Дод.4 від 20.12.2017

 

                   Додаток 4                                  проект                                                                       до рішення Новогусарівської сільської ради                                                                                                       
"Про сільський бюджет  на 2018 рік" 
               
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
сільського бюджету  у 2018_ році1
               
              (тис. грн.)/грн.                
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди                
  01   Новогусарівська сільська рада                        
  3242 1090 Інші заклади та заходи  Програма соціального захисту населення Новогусарівської сільської ради на 2018р 6 000,0   6 000,0                
  3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Програма зайнятості населення сіл Байрак,Нова Гусарівка,Щурівка на 2018р 22 710,0   22 710,0                
  6030 0620 Організація  благоустрою населених пунктів Програма соціально-економічного розвитку сільської ради на 2018 рік 68 210,0   68 210,0                
  4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів та інших клубних закладів Програма соціально-економічного розвитку сільської ради на 2018 рік 15 205,0   15 205,0                
  7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету . Програма соціально-економічного розвитку сільської ради на 2018 рік 50 000,0   50 000,0                
  7680 0490 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування Програма Новогусарівської сільської ради щодо сплати внесків до асоціації органів місцевого місцевого самоврядуваня 1 200,0   1 200,0                
                               
                               
                         
      Всього    163 325,0   163 325,0                
                               
1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.                
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.                
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).                
4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
                         
  секретар сільської ради                              А.В.Шелехань