ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

Дод.1 від 20.12.2017

            Додаток 1            проект
            до рішення Новогусарівської сільської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
            "Про сільський бюджет на 2018 рік" №    УІІ від2           
                       
Доходи  на 2018 рік                       
                    (грн.)   
Код    Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету    Всього    Загальний фонд    Спеціальний фонд       
                Всього    в т.ч. бюджет розвитку   
                       
1    2    3    4    5    6   
10000000    Податкові надходження      1200651,00    1200601,00    50,00    0,00   
13000000    Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів    0,00    0,00    0,00    0,00   
13010000    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів    0,00    0,00        0,00   
13010200    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)    0,00    0,00           
14000000    Внутрішні податки на товари та послуги      14500,00    14500,00    0,00    0,00   
14040000    Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів    14500,00    14500,00           
18000000    Місцеві податки    1186101,00    1186101,00    0,00    0,00   
18010000    Податок на майно    642101,00    642101,00    0,00    0,00   
18010100    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості    0,00    0,00           
18010200    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості    2130,00    2130,00           
18010300    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості    34000,00    34000,00           
18010400    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості    340,00    340,00           
18010500    Земельний податок з юридичних осіб      7500,00    7500,00           
18010600    Орендна плата з юридичних осіб      267022,00    267022,00           
18010700    Земельний податок з фізичних осіб      29600,00    29600,00           
18010900    Орендна плата з фізичних осіб      301509,00    301509,00           
18011000    Транспортний податок з фізичних осіб    0,00               
18030000    Туристичний збір     0,00    0,00    0,00    0,00   
18030100    Туристичний збір, сплачений юридичними особами     0,00               
18050000    Єдиний податок      544000,00    544000,00    0,00    0,00   
18050300    Єдиний податок з юридичних осіб     0,00               
18050400    Єдиний податок з фізичних осіб     44000,00    44000,00           
18050500    Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків    500000,00    500000,00           
19000000    Інші податки та збори     50,00    0,00    50,00    0,00   
19010000    Екологічний податок     50,00    0,00    50,00    0,00   
19010100    Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення     50,00    0,00    50,00       
19010200    Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти     0,00               
19010300    Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини     0,00        0,00       
20000000    Неподаткові надходження      4600,00    2800,00    1800,00    0,00   
21000000    Доходи від власності та підприємницької діяльності      0,00    0,00    0,00    0,00   
21080000    Інші надходження      0,00    0,00    0,00    0,00   
21081100    Адміністративні штрафи та інші санкції     0,00               
22000000    Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності     2800,00    2800,00    0,00    0,00   
22012500    Плата за надання інших адміністративних послуг    1000,00    1000,00           
22080000    Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном      1800,00    1800,00    0,00    0,00   
22080400    Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності     1800,00    1800,00           
22090000    Державне мито      0,00    0,00    0,00    0,00   
22090100    Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування      0,00    0,00           
22090400    Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України      0,00    0,00           
24060300    Інші надходження      0,00    0,00           
25000000    Власні надходження бюджетних установ      1800,00    0,00    1800,00    0,00   
25010000    Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством     1800,00    0,00    1800,00    0,00   
25010100    Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю     0,00               
25010200    Кошти отримані від господарської діяльності    0,00               
25010300    Плата за оренду майна бюджетних установ    1800,00        1800,00       
25010400    Кошти від реалізації майна    0,00               
РАЗОМ ДОХОДІВ        1205251,00    1203401,00    1850,00    0,00   
40000000    Офіційні трансферти    176405,00    176405,00    0,00       
41000000    Від органів державного управління      176405,00    176405,00    0,00       
41030000    Субвенції    176405,00    176405,00    0,00       
41035000    Інші субвенції     176405,00    176405,00    0,00       
                0,00       
ВСЬОГО ДОХОДІВ        1381656,00    1379806,00    1850,00    0,00   
                       
                       
  Секретар  сільської ради                     А.В. Шелехань