ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

Додаток 3 від 29.11.2017

 

  проект
                        Додаток № 3
до рішення Новогусарівської сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2017 рік№105-УІІ від 23.12.16р"в редакції рішення№ від                                    2017р
РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету  на 2017 рік
 
                              (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
      Новогусарівська сільська рада                           
                                 
  0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів  686 706,0 686 706,0 398 280,0 58 191,0   1 800,0 1 800,0         688 506,0  
  3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населеня 3 600,0 3 600,0                   3 600,0  
  3240 1050 Організація і проведення громадських робіт 12 820,0 12 820,0 10 500,0                 12 820,0  
  6060 0620 Благоустрій міст,сіл,селищ 58 000,0 58 000,0   16 000,0               58 000,0  
  4090 0828 Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу 281 610,0 281 610,0 100 336,0 27 700,0               281 610,0  
  6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 246 200,0 246 200,0                   246 200,0  
8600 0133 Інші видатки  1 200,0 1 200,0                   1 200,0  
  8800 0180 Інша субвенція 183 028,0 183 028,0       10 000,0       10 000,0 10 000,0 193 028,0  
       РАЗОМ 1 473 164,0 1 473 164,0 509 116,0 101 891,0   11 800,0 1 800,0         1 484 964,0  
      Нерозподілений фонд           95,0           95,0  
      Всього  1 473 164,0 1 473 164,0 509 116,0 101 891,0   11 895,0 1 800,0     10 000,0 10 000,0 1 485 059,0  
                                 
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.  
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).  
  Секретар сільської ради                                                        А.В. Шелехань