ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

додаток 1 до ріш. від 29.11.2017

 

      Додаток 1   проект  
      до рішення Новогусарівської сільської ради  
      "Про сільський бюджет на 2017 рік" №105-УІІ від23.12/16р
      в редакцій рішення№    -УІІ від01.12..2017р
Доходи  на 2017 рік  
          (грн.)  
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
Всього в т.ч. бюджет розвитку  
 
1 2 3 4 5 6  
10000000 Податкові надходження   905905,00 905810,00 95,00 0,00  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00  
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00  
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 0,00 0,00      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   12500,00 12500,00 0,00 0,00  
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 12500,00 12500,00      
18000000 Місцеві податки 689300,00 689300,00 0,00 0,00  
18010000 Податок на майно 520950,00 520950,00 0,00 0,00  
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00 0,00      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 300,00 300,00      
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 4300,00 4300,00      
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 170,00 170,00      
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   7780,00 7780,00      
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   273000,00 273000,00      
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   24400,00 24400,00      
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   211000,00 211000,00      
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00        
18030000 Туристичний збір  0,00 0,00 0,00 0,00  
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  0,00        
18050000 Єдиний податок   440360,00 440360,00 0,00 0,00  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  0,00        
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  35590,00 35590,00      
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 444470,00 444470,00      
19000000 Інші податки та збори  95,00 0,00 95,00 0,00  
19010000 Екологічний податок  95,00 0,00 95,00 0,00  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  75,00 0,00 75,00    
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  0,00        
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  20,00   20,00    
20000000 Неподаткові надходження   6440,00 4640,00 1800,00 0,00  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 0,00 0,00  
21080000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00  
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00        
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2340,00 2340,00 0,00 0,00  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 540,00 540,00      
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   1800,00 1800,00 0,00 0,00  
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  1800,00 1800,00      
22090000 Державне мито   0,00 0,00 0,00 0,00  
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00 0,00      
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   0,00 0,00      
24060300 Інші надходження   55500,00 55500,00      
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1800,00 0,00 1800,00 0,00  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1800,00 0,00 1800,00 0,00  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,00        
25010200 Кошти отримані від господарської діяльності 0,00        
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 1800,00   1800,00    
25010400 Кошти від реалізації майна 0,00        
РАЗОМ ДОХОДІВ   1073245,00 1071350,00 1895,00 0,00  
40000000 Офіційні трансферти 194267,00 194267,00 0,00    
41000000 Від органів державного управління   194267,00 194267,00 0,00    
41030000 Субвенції 194267,00 194267,00 0,00    
41035000 Інші субвенції  194267,00 194267,00 0,00    
        0,00    
ВСЬОГО ДОХОДІВ   1267512,00 1265617,00 1895,00 0,00  
             
             
  Секретар  сільської ради                                 А.В. Шелехань