ОмскАвтоСклад

Червоногусарівська сільська рада Балаклійського району

Про внесення змін до бюджету сільської ради Затвердженого позачерговою ХІУ сесією УІІ скликання від 23.12.2016р №105-УІІ « Про сільський бюджет «

проект

_Новогусарівська сільська _рада

(назва ради)

     сесія YIІ скликання

 

Рішення

«    »               2017  року                                                        - VІІ 

     

Про внесення змін до бюджету сільської ради

Затвердженого позачерговою ХІУ сесією УІІ скликання від 23.12.2016р

                                          №105-УІІ « Про сільський бюджет «

 

  Відповідно до вимог ст.78 п.8 «Бюджетного кодексу України і на підставі ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» Новогусарівська сільська рада

 

                                                                     ВИРІШИЛА

      Внести зміни та доповнення до рішення позачергової ХІУсесії УІІ скликання  від 23.12.2016р №105-УІІ « Про сільський бюджет». З урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії №118 від 23.01.2017р,рішенням№139-УІІ від 19.04.2017р,рішення№149-УІІ від 13.06.2017р,рішення №169-УІІ від08.08.17р

 

   1. Визначити на 2017_ рік:                                                                                                  -  доходи _сільського__ бюджету у сумі _1267,512_ тис. грн., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  1265,617_тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1,895_тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки _сільськогого__ бюджету у сумі 1485,059 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 1473,164 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 11,895 тис. гривень ,в т. ч. бюджет розвитку 10,000 тис. грн.

-. дефіцит сільського бюджету у сумі 207,547тис.грн.,в тому числі загального фонду бюджету 207,547тис.грн.,напрямком використання якого визначити передачу коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит  спеціального фонду сільського бюджету у сумі 10,000тис.грн.,джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку  згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік в сумі 1485,059 тис.грн  у тому числі по загальному фонду 1473,164 тис. грн. та спеціальному 11,895 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  18,165 тис. гривень.

       4..Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду місцевого_ бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою: …

              -оплата праці працівників бюджетних установ (2110)

              -нарахування на заробітну плату (2120)

              -оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270)

              -трансферти  місцевим бюджетам (2620)

               -трансферти населенню (2730)       

6. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  409,163 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.( дод.№6)

9.Затвердити на 2017р перелік об єктів,фінансування яких буде здійсюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно додатка 7 до цього рішення

10. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2017__ рік:

до доходів належать надходження, визначені _69__ Бюджетного кодексу України

11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2017__ рік у частині доходів є надходження, визначені 69.1  Бюджетного кодексу України.

12.Дозволити постійній бюджетній комісії в процесі виконання бюджету за висновком головного бухгалтера та обгрунтованим поданням розпорядників коштів,здійснювати перерозподіл коштів в межах затверджених коштів бюджету за економічною та функціональною класифікацією з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

13.Дозволити придбання канцтоварів,господарчіх товарів,оплату послуг та інших видатків та послуг зв язку за готівку

14 .Доручити сільському голові укладати та підписувати договори з районною радою про надання субвенції і вносити зміни до договорів з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради . 

. 15.Оприлюднити дане рішення на сайті та стендах  Новогусарівської сільської ради впродовж 10 днів з моменту його прийняття.                                                          

.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.                                                     

 

      Сільський   голова                                                                    В.Г.Кононов